איורים: מירב ראובני
קריאה נוספת
שמש אילנה, 2003, "ללדת בבית" משגב: אדם תקשורת קהילתית מהדורה שנייה אוגוסט 2009

בלאסקאס, ג'נט 1992, "לידה פעילה", אלטרנטיבות הוצאה לאור

ברקת, נועה 2002, "מבטן ומלידה- נשים מדברות על הריון ולידה", תל אביב: מודן

סטרן, ד. 2000, "הולדתה של אם", תל אביב: מודן

פיג'ס, ק. 1999, "החיים לאחר הלידה", תל אביב: מודן

פלד, גליה 1989, "ספר ההנקה", תל אביב: רות סירקיס

שיין, אלן 2002 "הנקה – להעניק מהרגע הראשון", תל אביב: הוצאת המחברת

קישורים מומלצים:
www.leida.co.il
www.sipur.net
www.beofen-tv.co.il
http://inamay.com
על לידות מים
http://www.waterbirth.org/ http://www.nrc.nl/international/article2213612.ece/Home_birth_just_as_safe_as_hospital_delivery,_study_says